Jaki wpływ na Twoje zaangażowanie i sukcesy w pracy mają Twoje Talenty?

Czym jest ROZWÓJ w oparciu o MOCNE STRONY?

Instytut Gallupa (dysponujący testem odkrywania talentów StrengthsFinder) prowadził 40 lat badania nad mocnymi stronami i ich wpływem na osiąganie wysokiej efektywności i skuteczności wykonywanej pracy. 
Te badania dowiodły, że

ludzie, którzy korzystają ze swoich mocnych stron w pracy są bardziej zaangażowani i szczęśliwsi, osiągają sukcesy finansowe i zawodowe, doświadczają satysfakcji i spełnienia. Dodatkowo szybciej podnoszą się z porażek, przeżywają mniejszy stres i mają lepsze relacje ze swoim otoczeniem. Po prostu funkcjonują lepiej!

Dlatego odkryte i świadomie rozwijane talenty mogą wzmacniać poczucie własnej wartości i sprawczości. Podnieść jakość życia. Otwierać na nowe sposoby osiągania celów i wysokiej skuteczności.

Co to dla Ciebie może znaczyć???

Jeśli:
💡 przychodzisz z chęcią do pracy,
💡angażujesz się w swoje zawodowe obowiązki,
💡z otwartością wspierasz i pomagasz innym, dzieląc się swoją wartością,
💡osiągasz stawiane sobie cele i zadania,
💡jesteś w pracy twórcą i kreatorem,
💡nie myślisz o częstych zmianach pracy.

❤️Jest wysokie prawdopodobieństwo, że masz w pracy przestrzeń i korzystasz ze swoich mocnych stron i talentów ❤️

Co jednak zrobić jeśli na większość twierdzeń odpowiedziałeś negatywnie?

Spotykam na swojej drodze osoby niespełnione. Poszukujące nowej drogi. Nie jest to proste zadanie. Wychowani zostaliśmy w systemie, gdzie nasi rodzice trzymali się kurczowo jednej pracy. To było jak sacrum. Najważniejsze by mieć pracę. Tyle. Nikt się wtedy nie pytał szczegółowo co chcesz w życiu robić? „Otrzymywali” stanowiska bez względu na indywidualne plany, aspiracje czy marzenia.

A dziś? Dziś potrzebujesz stale się rozwijać albo zostajesz w tyle. I nie chodzi tu o „wyścig szczurów” Nie, nie, jeszcze raz NIE.
Tu chodzi o to by osiągać w życiu spełnienie. By chodzić z chęcią do pracy. Czerpać satysfakcje i zbierać profity z tego co osiągasz. W jak najkrótszym czasie. Tu chodzi o to by być efektywnym i skutecznym w pracy. Nie sztuką jest więcej zarabiać pracując więcej godzin. Tu chodzi o produktywne wykorzystywanie Twojego czasu. Tu chodzi po prostu o Talenty jakie posiadasz. Wrodzone predyspozycje do konkretnego stylu myślenia, działania i odczuwania. To one są najlepszym narzędziem do budowania Twojej kariery zawodowej. Wiesz dlaczego? Bo ich nie musisz się uczyć. Po prostu je posiadasz! Nie rozsądnie by było z tego nie skorzystać, prawda?

Często w szkołach uczą, że jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź (ocenia to jedna osoba). A dwa. Jak się przyłożysz do nauki, to możesz być kim zechcesz!

To są dwa przekonania, co do których mam daleko idące wątpliwości. Patrząc długoterminowo – Czy one po prostu nam służą w rozwoju i osiąganiu celów?

Mówię Ci to, bo poznałam odmienne podejście do nauki. Bazujące na Mocnych Stronach.

Na pewno pamiętasz albo znasz reakcje rodziców na przyniesioną przez dziecko „tróję” z polskiego. Od razu plan naprawczy – więcej nauki albo korepetycje. Na przyniesioną ze szkoły „piątkę” jak reagowali? Jasne. Na pewno byli dumni. A co poza tym? Co ważniejsze wtedy było? Na które korepetycje wysyłali? Z polskiego czy matematyki?

To bardzo uproszczony przykład. Chodzi mi o to, że masz wybór:

💡Skupiasz się na swoich brakach, deficytach, słabościach i za wszelką cenę chcesz się podciągnąć, zatuszować własne niedoskonałości

lub

💡Skupiasz się na swoich talentach, wkładasz energię w dalszy rozwój mocnych stron i zarządzasz słabościami.


„Co się wydarzy kiedy pomyślimy o tym co jest w porządku z ludźmi, a nie skupimy sie na tym co jest z nimi nie tak?” Donald O. Clifton

D. Clifton, psycholog, twórca podejścia StrengthsFinder proponuje więcej uwagi poświęcić odkryciu swoich wrodzonych zdolności i zarządzaniu słabością (która może być nam potrzebna) niż skupianie się tylko i wyłącznie na szukaniu i naprawianiu w człowieku wad i tego co go obciąża.

Świadome wykorzystywanie w pracy talentów pozwala osiągać sukcesy, a Tobie dawać satysfakcje i spełnienie. W jak najkrótszym czasie.  Zamiast skupiać się na własnych brakach, inwestować wiele godzin pracy i nauki, w obszary, które są Twoimi słabościami, może nie przynieść Ci takich rezultatów jak ukierunkowanie się na obszary Mocnych Stron.

Co ZYSKASZ odkrywając talenty i świadomie z nich korzystając?

 • rzeczywisty obraz swoich zasobów,
 • świadomość własnego potencjału jak i słabych stron,
 • wzrost poczucia własnej wartości,
 • wzrost poczucia wpływu na swoje życie (sprawczość),
 • wzrost pewności siebie,
 • świadome dobieranie sobie zadań i celów, które dają satysfakcję i spełnienie,
 • większe angażowanie się w realizację zadań,
 • poczucie bycia kluczową częścią zespołu,
 • świadomość wnoszenia konkretnej wartości do pracy,
 • większa skuteczność i efektywność wykonywanych zadań,
 • otwarcie się na nowe pomysły i zmiany w życiu z wykorzystaniem swoich talentów,
 • podniesienie swojej zawodowej atrakcyjności na rynku pracy,
 • zdobycie informacji przydatnych w rozmowie z pracodawcą o wrodzonych predyspozycjach (awans, zmiana stanowiska pracy, zakresu zadań),
 • niezbędne informacje przydatne do mówienia o swoich talentach podczas rozmów rekrutacyjnych,
 • trafniejsze dobieranie sobie zadania, obowiązków i ofert pracy (kontekst, styl i środowisko pracy),
 • podniesienie jakości prezentacji siebie podczas rozmów rekrutacyjnych,
 • odkrycie w sobie wartości, którymi można dzielić się z innymi (w zespole),
 • odkrycie własnego potencjał, za który inni będą chcieli zapłacić (w pracy),
 • podniesienie produktywności wykonywanych zadań,
 • zwiększenie uważności na talenty innych osób i trafniejsze delegowanie im zadań (jako lider zespołu),
 • zdobycie wiedzy na temat sposobów wykonywania zadań, obowiązków, działań w kryzysowych sytuacjach przez właścicieli różnych talentów,
 • dokonywanie pomyślnych wyborów zawodowych i życiowych zgodnie z własnymi predyspozycjami i możliwościami rozwoju.

Co w takim razie możesz zrobić, aby świadomie ukierunkować się na swoje Mocne Strony:

 1. Poznaj siebie ( swoje słabości i mocne strony) – pomoże Ci w tym badanie StrengthsFinder
 2. Skup się na poznaniu swoich talentów, tego jak się w Twoim życiu objawiają.
 3. Poszukaj zdarzeń i sytuacji gdy działałeś intuicyjnie z pełnym zaangażowaniem.
 4. Robiąc co zapominasz o całym świecie, a potem tęsknisz, by znów to powtórzyć?
 5. Zapytaj Twoich bliskich, w jakich sytuacjach jesteś najlepszą wersją siebie?

To jest pierwszy krok do poznania siebie lepiej. Pierwszy krok do pracy nad Twoimi mocnymi stronami.
Jeśli masz pytania, pisz śmiało!