KROK 1 - TEST

Wokół jakich WARTOŚCI skupiasz swoje cele/działanie/decyzje? Wybierz maksymalnie 10. Jeśli jakieś wartości brakuje, uzupełnij puste pole i wciśnij przycisk "dodaj".


Lub dodaj własną wartość


KROK 2

Doprecyzuj wybrane przez siebie wartości. Odpowiedz na pytanie "Jakie konkretnie wykonujesz działania odwołujące się do wybranej wartości?


KROK 3

Wybrałeś 10 wartości, którym chcesz się bliżej przyjrzeć. Odpowiedz na poniższe pytania i oceń jak dokładnie opisują one Ciebie. Dokonaj wyboru jednej z 6 odpowiedzi, kierując się poniższą skalą:

1 - zupełnie mnie nie dotyczy
2 - w większości mnie nie dotyczy
3 - więcej prawdziwe niż nieprawdzwe
4 - umiarkowanie prawdziwe o mnie
5 - w większości/przeważnie o mnie
6 - w pełni o mnie

Gratuluję!

Przedstawiam Twój wynik BADANIA WARTOŚCI, którymi obecnie kierujesz się w życiu. Przedstawione zostały one w kategoriach.

Twoje życiowe wartości to:

Pozostałe wartości które są dla Ciebie ważne

Zaprasza do podzielenia się ze mną przemyśleniami odnośnie tego testu.

Dziękuję, wiadomość została wysłana