PROGRAM „Odkryj swoje Talenty i buduj Mocne Strony”

“Wiele w życiu możesz stracić, ale wrodzonych zdolności – TALENTÓW nikt Ci nigdy nie odbierze!”

To był jeden z moich pierwszych wniosków, kiedy odkryłam swoje talenty. Wtedy również postanowiłam na nowo zbudować swoje życie zawodowe. Już nie pod wpływem sugestii innych osób, czy deklaracji jakie sobie założyłam dawno temu wybierając kierunek studiów! Tym razem w oparciu o moje Mocne Strony – odkryte przeze mnie TALENTY, które poznałam robiąc badanie Strengthsfinder na amerykańskiej stronie Instytutu Gallupa.

Do tej pory skupiałam się tylko na niwelowaniu własnych słabości, a w pracy? Byłam przeciętna! Dzięki badaniu Gallupa zrozumiałam, że talenty zawsze mi towarzyszyły, ale nie miałam ani okazji, aby je w pełni wykorzystać, ani nie byłam świadoma, że to co mam w sobie jest czymś wyjątkowym!

Wtedy nastąpił przełom w moim życiu. W ciągu kilku dni zrozumiałam, że każdy człowiek ma talenty. Choć może być ich nie świadomy. Twój naturalny wzorzec myślenia, zachowania, odczuwania, może być dla Ciebie tak oczywisty, że nie zdajesz sobie sprawy z tego, że inni tak po prostu “nie mają”!

Wszystkie dalsze decyzje opierałam już na odkrytych talentach. Sprawiło to, że w bardzo krótkim czasie dotknęłam wspaniałego uczucia spełnienia. Było nim poprowadzenie pierwszej sesji coachingowej. Tak! Pierwszy raz w życiu doświadczyłam uczucia motyli w brzuchu pracując jako Coach. To doświadczenie wpisało mi się na trwałe w sercu. Doszłam do wniosku, że chcę jak najczęściej wykorzystywać swoje talenty w pracy, bo wtedy w miejsce frustracji wchodzi spełnienie, w miejsce stagnacji wchodzi poczucie sensu i sprawczości w życiu.

ZALETY odkrycia Talentów i świadomie ich wykorzystywanie to przede wszystkim:

 • rzeczywisty obraz swoich zasobów,
 • świadomość własnego potencjału jak i słabych stron,
 • wzrost poczucia własnej wartości,
 • wzrost poczucia wpływu na swoje życie,
 • wzrost pewności siebie,
 • świadome dobieranie sobie zadań i celów, które dają satysfakcję i spełnienie,
 • większe angażowanie się w realizację zadań,
 • poczucie bycia kluczową częścią zespołu,
 • świadomość wnoszenia konkretnej wartości do pracy,
 • większa skuteczność i efektywność wykonywanych zadań,
 • otwarcie się na nowe pomysły i zmiany w życiu z wykorzystaniem swoich talentów,
 • podniesienie swojej zawodowej atrakcyjności na rynku pracy,
 • zdobycie informacji przydatnych w rozmowie z pracodawcą o wrodzonych predyspozycjach (awans, zmiana stanowiska pracy, zakresu zadań),
 • niezbędne informacje przydatne do mówienia o swoich talentach podczas rozmów rekrutacyjnych,
 • trafniejsze dobieranie sobie zadania, obowiązków i ofert pracy (kontekst, styl i środowisko pracy),
 • podniesienie jakości prezentacji siebie podczas rozmów rekrutacyjnych,
 • odkrycie w sobie wartości, którymi można dzielić się z innymi (w zespole),
 • odkrycie własnego potencjał, za który inni będą chcieli zapłacić (w pracy),
 • podniesienie produktywności wykonywanych zadań,
 • zwiększenie uważności na talenty innych osób i trafniejsze delegowanie im zadań (jako lider zespołu),
 • zdobycie wiedzy na temat sposobów wykonywania zadań, obowiązków, działań w kryzysowych sytuacjach przez właścicieli różnych talentów,
 • dokonywanie pomyślnych wyborów zawodowych i życiowych zgodnie z własnymi predyspozycjami i możliwościami rozwoju.

 

Co jeszcze ZYSKASZ pracując ze mną nad rozwojem swoich Mocnych Stron?

 

 • Poznasz stopień dojrzałości swoich talentów i stworzysz kierunki ich rozwoju,
 • Określisz efektywność obecnego wykorzystywania talentów,
 • Stworzysz plan działania dla rozwoju Twoich talentów,
 • Opracujesz Twoje cele zawodowe/prywatne, w taki sposób, aby przy ich realizacji czerpać ze swoich zasobów talentowych.

Każda daleka podróż zaczyna się od pierwszego kroku