Warsztaty Utalentowany Zespół!

Warsztaty „Utalentowany Zespół” są elementem programu wdrażania Talentów Gallupa do organizacji.

Kompleksowy program składa się z następujących etapów:

  • Wykonanie badania talentowego Gallupa i praca z Raportami
  • Webinar o Talentach Gallupa
  • Sesje omawiające wynik badania talentowego
  • Warsztaty „Utalentowany Zespół”
  • Wsparcie dla lidera/ki w procesie budowania Zespołu w oparciu o mocne strony pracowników