Talenty w Partnerstwie – jak budować produktywną współpracę w biznesie?

Talenty mogę tworzyć wysoko skuteczne partnerstwa.

Jedną z zasad pracy z talentami jest założenie, że ludzie potrzebują siebie nawzajem, a różnorodność jest ogromną wartością.

Jak tworzyć takie partnerstwa w biznesie i w życiu?
To między innymi:
– Określenie celów pracy coachingowej.
– Omówienie profili talentowych TOP 34 z perspektywy obszarów specjalizacji każdej ze stron.
– Definiujemy na czym polegać będzie sukces tego partnerstwa?
– Wytyczamy obszary do pracy.
– Wprowadzamy komunikację opartą na talentach i definiujemy potrzeby skutecznej współpracy.